collection

(n)

معنى كلمة collection :

اسم B1
مجموعة

أمثلة عن استخدام collection:

He has a good collection of modern paintings.
يمتلك مجموعة جيدة من اللوحات الحديثة.
الكلمات المستخدمة: ( go - east - coast)