confidence

(n)

معنى كلمة confidence :

اسم C1
ثقة

أمثلة عن استخدام confidence:

He’s a good student, but he lacks confidence.
إنه طالب جيد، ولكن تنقصه الثقة.
الكلمات المستخدمة: ( good - student - lack)