confirm

(v)

معنى كلمة confirm :

فعل C1
يؤكد

أزمنة الفعل confirm:

الماضي البسيط (v2)
confirmed
الماضي التام (v3)
confirmed
المضارع التام (v4)
confirming

أمثلة عن استخدام confirm:

We should confirm his intentions once more.
يجب أن نؤكد نيته مرة أخرى.
الكلمات المستخدمة: ( should - intention - once)