construct

(v)

معنى كلمة construct :

فعل C1
ينشئ

أزمنة الفعل construct:

الماضي البسيط (v2)
constructed
الماضي التام (v3)
constructed
المضارع التام (v4)
constructing

أمثلة عن استخدام construct:

The engineer constructed this building in 2001.
أنشأ المهندس هذا البناء في 2001.
الكلمات المستخدمة: ( story - with - evidence)