crew

(n)

معنى كلمة crew :

اسم C1
طاقم

أمثلة عن استخدام crew:

The crew had to abandon the sinking ship.
كان على الطاقم هجر السفينة الغارقة.
الكلمات المستخدمة: ( abandon - sink - ship)