culture

(n)

معنى كلمة culture :

اسم B1
ثقافة

أمثلة عن استخدام culture:

Our company supports several cultural events.
ترعى شركتنا عدة مناسبات ثقافية.
الكلمات المستخدمة: ( company - support - several)