dancing

(n)

معنى كلمة dancing :

اسم A1
رقص

أمثلة عن استخدام dancing:

Dancing will continue until midnight.
سيستمر الرقص حتى منتصف الليل.
الكلمات المستخدمة: ( continue - until - midnight)