inevitably

(adv)

معنى كلمة inevitably :

حال B2
حتمًا

أمثلة عن استخدام inevitably:

Sami inevitably felt bad for Layla.
شعر سامي بالسوء حتماً من أجل ليلى.
الكلمات المستخدمة: ( feel - bad - for)