priest

(n)

معنى كلمة priest :

اسم B1
كاهن

أمثلة عن استخدام priest:

The priest pronounced them man and wife.
أعلنهما الكاهن زوجاً وزوجة.
الكلمات المستخدمة: ( pronounce - man - wife)